Urumqi Garden

Design Name

Urumqi Garden

Project Name

2017 China International Garden Expo Urumqi Garden

Design Team

Huicheng Zhong, Feimin Song, Xu Jie, Bingxing Lin, Zhongwei Li, Hao Lan

CD Team

Liujun Deng, Bingxing Lin, Bingru Xiao, Qiuwei Ding, Zhishu Wang, Zhuanti Lin

Client

Urumqi Garden Bureau

Location

Zhengzhou, China

Size

0.6 ha

Previous projects

Next projects