Mosaic Garden

Design Name

Mosaic Garden

Project Name

Chengdu Longfor Walktime

Design Team

YoungJoon Choi, Huicheng Zhong, Jin Huang

Client

Chengdu Longfor

Location

Chengdu,China

Size

0.3 Ha

Next projects