Mosaic Garden

Design Name

Mosaic Garden

Project Name

Chengdu Longfor Walktime

Design Team

YoungJoon Choi, Huicheng Zhong, Jin Huang

Client

Chengdu Longfor

Location

Chengdu,China

Size

0.3 Ha

Previous projects

Next projects